+46 10 330 60 30

YKB Fortbildning 35 Tim

Syftet med fortbildningen är att ge föraren möjlighet att uppdatera de viktigaste kunskaperna för att utöva yrket samt att repetera och fördjupa förarens kunskaper i vissa av de ämnen som hör till följande områden:

  1. avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser

  2. tillämpning av för transporten relevanta bestämmelser, och

  3. hälsa, trafiksäkerhet, miljösäkerhet, service och logistik.

Varje område innehåller ett antal ämnesområden som i sin tur innehåller ett antal ämnen.

YKB

DK 1

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

YKB

DK2

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 3

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 3

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.

Kategori

Tjänst 3

Detta är en tjänstebeskrivning. Lägg till mer information om tjänsten, såsom fördelar, utseende, komponenter och betydelse.